תקנון

 1. בתחרות רשאי להשתתף כל תלמיד מתלמידי החמ"ד, בכיתות ז-יב , באמצעות המורה לספרות בכיתתו.
 2. העלאת חומרים נעשית ע"י המורים בלבד, באתר זה, דרך לשונית "שליחת סיפור לאתר". מורים המעלים חמרים לאתר מתבקשים לשים לב שהחמרים מתאימים לרוח החינוך הממלכתי דתי
 3. התחרות מחולקת לפי שכבות גיל. שים לב שהנך שולח את היצירה לדף הנכון. (לכל שכבת גיל תחרות נפרדת ופרסים נפרדים)
 4. ניתן לשלוח יצירות במסלול הפתוח – בכל נושא, או במסלול הכתיבה על הנושא השנתי "ירושלים". 
 5. אורך הסיפורים- 1500-3000 מילים.
 6. היצירות הזוכות יבחרו ע"י צוות המורכב ממורים, מדריכים ויוצרים. בנוסף יבחר חביב הקהל.
 7. ניתן לשלוח יצירות לתחרות בין התאריכים יד טבת 12.1- יד אדר 12.3.
 8. הזוכים בתחרות יזכו בפרסים :
  • פרס ראשון - תלושים לקניית ספרים בסך 400 שקל.
  • פרס שני - תלושים לקניית ספרים בסך 200 שקל.
  • פרס שלישי - תלושים לקנית ספרים בסך 100 שקל.
  • פרס חביב הקהל - תלושים לקניית ספרים בסך  300 שקל.