ארכיון

יהיה מה שיהיה/ נגה הנשקה
עץ של חלומות
לפעמים / מוריה גמליאל
הבית השבור/אסתר ביטאשוילי
העולם שמעבר
הרעש שבשקט / אמונה רביב
יום / אמונה רביב
לאהבה צבעים משלה
לבד
לא ילדה .