ארכיון

תעתוע של זמנים טובים / תהילה בן נאה
אור/הודיה מחפוד
כוס ריקה מלאה / טל ציון אלכסנדר
רגשות של ניסיון / טל ציון אלכסנדר
הזקן / אביבה גורליק
תודה לך/מירב בורכוב
שלשה שירים/ נעמה פרסקי
עטעיפרון /נעם וסטרייך
הדרך / נעמי רומנו
נוסח התפילה /אילנה בוקסנהורן