ארכיון

סירנה משוררת על הסלע/ צופיה לוי
לפתוח שער/ יסכה שרה ברוך
בואי בשלום רינה / אביה הראל
*/ נעמי יונגר
אני הכל / עטרת טרבלסי
גלות וגאולה / יהודית ששון
תוהו / אודיה אדרעי
עטעיפרון /נעם וסטרייך
הדרך / נעמי רומנו
נוסח התפילה /אילנה בוקסנהורן