ארכיון

תחושות פנימיות רוצות לצאת/רעות לעסרי
לנתב/רעות לעסרי
ביום ובלילה/ שוהם מרום
חבר גדול /נחלה חזן
יש לך כנפי לשונות אש לוהבות/שוהם מרום