ארכיון

מחבואים/ נדב פריזנט
אני לאנוכי/ נדב פריזנט
זמן הגאולה/ ישי הבר
גיבור שלי/ דביר הוכמן
סוגָר/ ישי הבר
אמונה/ יאיר בר אשר
שלג/ יאיר בר אשר
שנת העמל / עמוס רום
אמונה/יאיר בר אשר
הרואה את אירופה אומר/יאיר בר אשר