ארכיון

אלה גרסט  כותבת שיר להלך בשם הכבשה והאיילת ("עוד חוזר הניגון"):