ארכיון

אני רואה בפריים
שלשלאות שלי
לקום בבוקר/ משה נעמד
כשמתרסקים/ משה נעמד
הנאבקים/ משה נעמד
הפחד/ משה נעמד