הסירטון הופק ביזמה משותפת של מינהל תיקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע, אגף טכנולוגיות מידע והפיקוח על הוראת ספרות בחמ”ד

כיתות ז-ח

תחרות כתיבת סיפורים

כיתות ט-י

תחרות כתיבת סיפורים

כיתות יא-יב

תחרות כתיבת שירים