תוצאות תחרות תשפ״ב:

הסירטון הופק ביזמה משותפת של מינהל תיקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע, אגף טכנולוגיות מידע והפיקוח על הוראת ספרות בחמ”ד

כיתות ז-ח

כיתות ט-י

כיתות יא-יב

דילוג לתוכן