ברוכים הבאים לאתר “שורה ראשונה”, אתר הכתיבה של נוער החמ”ד.

לכאן תוכלו לשלוח את יצירותיכם הכתובות, פרי עטכם, וכאן תוכלו לקרוא את מה שכתבו תלמידי החמ”ד שלומדים בחט”ב ובכיתות התיכון.

מוזמנים לקרוא את היצירות ולהגיב עליהן, וכמובן לכתוב בעצמכם.

מתוך היצירות באתר ייבחרו שלוש היצירות הזוכות (המקומות השלישי, השני והראשון) בכל אחד מן המקצים:
שכבות ז-ח, ט-י ו-י”א-י”ב. בכל מקצה יוענק גם פרס ל”חביב הקהל”.

אמנם זו תחרות, אך הפרס האמיתי הוא הכתיבה עצמה. המשיכו לכתוב וליהנות מקסם המילה הכתובה!
בהצלחה,
חניתה לרנר וצוות “שורה ראשונה”,
ספרות חמ”ד

הסירטון הופק ביזמה משותפת של מינהל תיקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע, אגף טכנולוגיות מידע והפיקוח על הוראת ספרות בחמ”ד

כיתות ז-ח

כיתות ט-י

כיתות יא-יב

דילוג לתוכן