בית א׳: 
גדולה היא ומתקרבת בכל יום ויום 
אך לפניה בא התאום מאדום
עם שוט ברזל מגואל בדם
טרי הוא, מצירי הלידה של העם
 
פזמון:
אל יאוש, יש עוד תקווה
היא עוד תבוא
עוד תתעורר האהבה
כחום היום תבוא הישועה
 
בית ב׳: 
ומכרו אותנו הישמעאלים לעבדים
את בשרנו דשו בברקנים
עברו עלינו כמעט כל המשברים
ככלות כוחנו זעקנו אל הא-לוהים
 
בית ג׳:
לארץ נושבת אנו חוזרים
חורבות עולם שוממות בונים
הנה שבה שבות ישראל כבראשונה
נגמרת גלות של אלפיים שנה
 
בית ד׳:
הנה היא מחישה פעמיה
בקרוב האור הגנוז יאיר את שמיה
הבריאה כולה מחכה 
לכבוד יום ה׳ הגדול והנורא
 
(אקרוסטיכון: גאולה
שיבוצים- מקורות:
בראשית, כה, כד תומים בבטנה, בראשית, כה, ל על כן קרא שמו אדום, שיר השירים, ח, ד מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ, שמואל א, יא,ט מחר תהיה לכם ישועה כחם היום, בראשית, לא,ב ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה, שופטים, ח, טז ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים ויודע בהם את אנשי סוכות, יונה,ב,ד כל משבריך וגליך עליי עברו, תהילים, עא, ט ככלות כוחי אל תעזבני, שמות, ב, כג ותעל שוועתם אל האלוקים, שמות, טז, לה ארץ נושבת, ישעיהו, סא, ד ובנו חורבות עולם שוממות, ירמיה, לג, ז והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובניתים כבראשונה, ישעיהו, ס, כב בעתה אחישנה, יואל, ג, ד לפני בא יום ה׳ הגדול והנורא).
 
 
השארת תגובה

אולי יעניין אותך גם:

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן